Vesprades d’obrador. De 8 a 12 anys

El grup de 8 a 12 anys s’inicia amb “La tropa canalla”, un projecte de creació d’un arxiu audiovisual amb la xicalla on expressar-se i reflexionar al voltant de temes rellevants per a elles. Vam treballar l’audiovisual com a eina per comunicar, pensar i gaudir de la relació amb el nostre entorn. Els propers mesos volem continuar amb el projecte de reflexió i comunicació, en format audiovisual o emprant qualsevol altra tècnica que suscita l’interés del grup, posant al centre els temes rellevants per les persones que participen, que a aquestes edats es troben amb el món social i polític d’una forma més directa, generant propostes de reflexió però també d’acció a l’entorn on vivim.

Amb la tropa canalla apostem per processos que permeten: 

Promoure la participació de la xicalla al territori mitjançant diferents ferramentes que possibiliten la reflexió al voltant del espais i relacions propis de la ciutat que habitem. 

Donar la possibilitat de visibilitzar el sentir i els interessos del grup al veïnat amb accions i intervencions a l’espai públic

Activar un espai gestionat per xicalla amb edats semblants on poder parlar, descansar, construir, jugar… de forma lliure i conscient sense la intervenció dirigida de persones adultes. 

Conèixer, aprendre i ensenyar amb altres grups, col·lectius, associacions i persones que participen de la ciutat des de diferents àmbits.