Manifest

La xicalla no són les persones del futur, ho són del present

Reivindiquem que totes les persones, independentment de la seua edat, han de ser considerades ciutadanes amb tots els drets.
Construïm espais per a la xicalla i amb la xicalla en els que es respecten per damunt de tot els seus interessos, ritmes, necessitats i la seua capacitat d’autogestió.

Investiguem juntes, aprenem juntes, creixem juntes

Ens allunyem tot el possible del didactisme i formes autoritàries d’ensenyament. Volem trencar amb els rols, les jerarquies tradicionals. I també volem encarnar el coneixement i l’aprenentatge, desplaçant el predomini dels processos mentals en pro d’altres formes d’aprendre, des del cos i les emocions.

Posem al centre de la nostra pràctica el joc i l’art

Recuperem el joc espontani com una de les formes més genuïnes de desenvolupament humà. Una pràctica que ha estat relegada, tant en la xicalla com en adultes, i que nosaltres entenem com una ferramenta que provoca valuosíssims espais d’aprenentatge, des de la recerca, l’experimentació, els afectes, l’error i el gaudi.
Ens interessa l’art com a una pràctica que fa possible activar processos pedagògics. Valorem la potència de la imaginació, els oficis, la poètica dels sentits i el desig de descoberta com a ferramentes per a esdevenir subjectes conscients i crítics amb capacitat de transformar el nostre context.

Som un punt de partida, un espai en expansió

Concebem l’espai com un element essencialment pedagògic. Provocador d’experiències, i aprenentatges, no exempt de tensions i conflictes però ple de possibilitats. Creiem que la casa fa la cosa i que la comunitat fa el lloc.
Però no volem quedar-nos aïllades sota la figuera. Creiem en una militància col·lectiva i una tasca cooperativa en les que les nostres accions ens connecten amb el nostre entorn vital intervenint i participant activament en la vida cultural i política amb les nostres veïnes i la comunitat pedagògica.
Entenem la comunitat com un lloc on són possibles les trobades improbables, on es respecta i es valora la singularitat i es generen vincles i vivències memorables.

Som diverses i som polítiques

Som essencialment feministes, pretenem desnaturalitzar el capitalisme i ens enfrontem sense matisos a qualsevol forma de feixisme. Ens pensem i parlem en valencià i en femení. Ho fem acollint, promovent, valorant i respectant qualsevol altra llengua i identitat possible.

Sempre posant la vida al centre

Fem tot el possible per generar un espai accessible en el qual cap persona en quede exclosa per qüestions de recursos o ritmes de vida. Els costos, horaris i espais han de ser sempre quelcom flexible amb voluntat d’acollir i cuidar-nos. Perquè estem convençudes que tot el que és personal, és polític.