LA CAMADA. Comunitat de criança de 0 a 5 anys

LA CAMADA no és ni pretén ser una escoleta ni un servei de guarderia, malgrat que entén la necessitat de les adultes de poder conciliar al màxim la cura de la xicalla amb les feines, tasques i responsabilitats pròpies de la seua vida.

LA CAMADA és una comunitat de criança acompanyada (amb una persona contractada coma referent estable) conformada per famílies que desitgen construir i cuidar un espai col·lectiu on les criatures puguen créixer felices en un entorn de respecte i cura.

El projecte s’acull dins el projecte cooperatiu La Figuera que n’oferix cobertura a partir de la figura jurídica de l’associació, assegurança i espai. Però tota l’activitat es gestiona i governa íntegrament amb feines i responsabilitats compartides amb les famílies integrants.

La criança es desenvolupara a partir de l’ideari expressat en el manifest de la Figuera i s’anirà concretant i adaptant el funcionament i la filosofia específica en funció del seu desenvolupament autònom.

El projecte compta, els matins de dilluns a divendres, amb una acompanyant professional de referència que sempre tindrà el suport d’una familiar que, per mitjà d’un sistema de torns, tindran cura de tot el grup dins l’horari establert.

Les adultes poden acompanyar a la xicalla sempre que vulguen (a més dels torns de suport necessaris) i cal tenir en compte que la presència de totes les adultes en LA CAMADA suposa un acompanyament i cura a tota la xicalla i amb complicitat amb la resta d’adultes.

A més de la cura i acompanyament de la xicalla, un dels objectius de LA CAMADA és conformar una comunitat en la qual es respecten les singularitats i els desitjos de cada persona (siguen adultes i xicalla). Amb aquest objectiu s’establix una trobada setmanal en què es compartixen sensacions i necessitats i es prenen decisions sobre el funcionament i orientació de la comunitat. Aquestes trobades es desenvolupen a partir d’un dinar comunitari (cada setmana una família s’encarrega de cuinar el dinar per a totes) i es realitzarà una reunió-assemblea.

Horaris:

– De dilluns a divendres de 9:30 a 13 h

– Trobada de famílies setmanal (amb dinar comunitari inclòs) és, un dia a la setmana a definir, de 13 a 15:30 h.

Edats i nombre de xiquetes i xiquets:

– De 0 a 5 anys

– Un mínim de 4 i un màxim de 7 xiquetes o xiquets

S’intentarà conformar un grup equilibrat en què les necessitats de la xicalla estiguen per davant de les adultes.

Quotes:

– La quota base és de 175 €/mes per a criatura

L’Objectiu de les quotes és, en primer lloc, cobrir les despeses de contractació de la persona acompanyant de referència (aquest aspecte queda cobert amb quatre criatures), en segon lloc generar un petit coixí (que es gestionarà directament des de la comunitat de criança) que es destinarà a fer millores de l’espai, l’activitat i aportació al projecte cooperatiu La Figuera.

En cas que el grup el conformen sis o set criatures, les famílies de LA CAMADA decidiran si es baixen les quotes per alleugerir el cost per família (sempre que es complisquen els dos primers objectius) o es destinen a ampliar el coixí.

En cas de germanes o germans es valorarà fer una reducció de la quota (que es decidirà col·lectivament) pero la participació de germanes o germans no compten per comptabilitzar el mínin de quatre criatures que componen LA CAMADA.

Requeriment i compromisos mínims per part de cada família:

– Cobrir els torns de suport a l’acompanyant de referència del grup (aproximadament un matí a la setmana, depenent de la quantitat de xicalla)

Les tasques del torn de suport seran: Ajudar i facilitat la dinàmica proposada tant en el marc de l’assemblea com per les propostes de l’acompanyant de referència; tenir cura de tota la xicalla; ajudar amb l’ordre i el manteniment dels espais.

– Assistir necessàriament a les assemblees setmanals

– Assumir les tasques d’organització i gestió que es definisquen en l’assemblea.

– Formar part, com a família sòcia, de La Figuera, aportant les quotes corresponents (10 € mensuals o tasques de cooperació) i tenir una partició conscient, en la mesura del possible, de l’activitat general del projecte.