La Figuera…

és un projecte que s’activa des de l’espai d‘Escuela Memeuna antiga alquería del barri de Benimaclet  (Carrer Poeta Ricard Sanmartí 17) que es resistix a desaparèixer engolida pel desenvolupament urbanístic i capitalista de la ciutat. Creiem que el lloc també fa la cosa.

Qui dóna la benvinguda a tothom que visita Escuela Meme és una majestuosa figuera que habita el lloc abans de qualsevol dels que en fem ús. Una vella, sàvia i silenciosa testimoni del passat i present, que ens connecta amb la terra, la memòria i el desig de cura en forma de fruits i ombra.

La figuera de Meme, la de qui ningú parla però la que a tots acull, és punt de partida, real i simbòlic d’aquesta aventura compartida.

Contacte:

info@lafiguerabenimaclet.org

(+34) 622 715 381