Escola de pedagogies salvatges

Què és l’Escola de Pedagogies Salvatges?

És un node de coneixement, discussió i reflexió al voltant de diferents dimensions de les pedagogies des d’una perspectiva crítica, conscient, compromesa i vital.

Pedagogies salvatges perquè ens inspira la idea de desbordar els espais educatius hegemònics per trobar-nos als marges, on creixen les males herbes on altres formes de vida, altres cossos, altres relacions, altres economies són possibles. 

Una idea inconformista que creix a prop dels espais d’educació lliure, les escoles vives i de formes de naixement i criança respectuoses. Compromeses amb la diversitat d’identitats, subjectivitats, cossos i desitjos. Connectades a la natura, l’amor i la vida. 

Pedagogies salvatges per no sentir-nos més esclaus d’un sistema salvatge.

L’escola de Pedagogies Salvatges l’activem des de La Figuera amb la voluntat de convocar a totes aquelles persones, col·lectius i entitats del nostre entorn que tenen el desig i la necessitat de repensar les pràctiques educatives, les relacions familiars i afectives, les economies del coneixement i la cultura. Amb aquest fi organitzem diferents espais col·lectius i oberts a la participació.

Propostes obertes

Grup de lectura

Un grup estable de trobades setmanals en el qual proposem diversos espais d’experimentació, reflexió debat i (in)formació a partir de lectures compartides, pel·lícules, etc.
(+ info)

Una festa entre salvatges

Unes jornades per viure intensament tot un seguit d’accions i espais relacionals que ens connecten amb formes divergents de pedagogies.
(+info)