Com associar-se i perquè

Ser sòcia o soci de l’Associació La Figuera Benimaclet, en qualsevol modalitat, suposa formar part, participar i decidir sobre la seua evolució.
Comporta també l’accés a totes les propostes i espais que es generen des del projecte. Ja siga sense costos en alguns casos (només per a gent de la Figuera), ja siga amb preus significativament més barats en aquells que requerixen altres aportacions econòmiques.

Les diferents modalitats d’associació al projecte són:

Famílies sòcies 

Ser família sòcia suposa que totes les persones d’una família formen part de La Figuera Benimaclet amb els mateixos drets i deures totes elles, essent membres en l’assemblea.

Per mantenir la condició de família sòcia cal aportar una quota mensual i dur a terme alguna tasca en algun dels grups de col·laboració. (Quota + Col·laboració)

1. Quotes:
Les famílies sòcies aporten una quota mensual de 25 €/mes durant el curs (d’octubre a juny) i de 10 €/mes els mesos d’estiu (juliol, agost i setembre).
Amb aquestes quotes es col·labora amb l’espai Escuela Meme i s’ajuda al manteniment, la gestió i activitat de l’Associació La Figuera Benimaclet.

2. Col·laboració:
Les famílies sòcies, per mitjà de com a mínim un membre adult de la família, duen a terme tasques o participen activament en alguna de les següents comissions o grups de treball:

Comissió d’acompanyament a les Vesprades de La Figuera (Es generen torns per acompanyar a la xicalla en cada sessió per assegurar l’acompanyament en tots els espais; també s’encarreguen del manteniment de la biblioteca). (Coordinat per Teresa)

– Comissió de cuina. (S’encarreguen principalment d’organitzar i mantenir tot el que té a veure amb la cuina i el forn de llenya). (Coordinat per  Lluc)

– Comissió d’organització (Ajuden en tasques de gestió de sòcies, economia, comunicació, finançament, etc.) (Coordinat per  Lluc)

Grup de treball “cooperem amb el barri” (Aquest grup s’activa en moments concrets en els quals fem accions on ens relacionem activament amb el barri. També s’encarrega de proposar o dinamitzar possibles relacions amb agents i col·lectius del barri) (Coordinat per Alba)

L’alta de familia sòcia comporta també una aportació inicial de 50 € (que es retorna, en donar-se de baixa, en cas que la família haja participat un mínim de sis mesos en el projecte)


Persones sòcies 

Per ser persona sòcia cal ser major d’edat i suposa formar part de L’Associació La Figuera Benimaclet, de forma individual, amb tots els drets i deures, essent membres de l’assemblea.

Per mantenir la condició de família sòcia cal aportar una quota mensual (6 €/mes) i/o dur a terme alguna tasca en algun dels grups de treball o comissions.


La Figuera  és un projecte de l‘Associació La Figuera de Benimaclet que es realitza dins l’espai de l’Associació Escuela Meme, ambdues registrades a la Generalitat Valenciana . Per tant totes les sòcies i socis de La Figuera ho seran de facto d’aquestes dues associacions.

Per aclarir dubtes o més informació posar-vos en contacte amb nosaltres