Com associar-se i perquè

Ser sòcia o soci de la Figuera , en qualsevol modalitat, suposa formar part, participar i decidir sobre la seva evolució. Comporta també l’accés a totes la proposta i espais que es generin des del projecte (Vesprades lleures, l’obrador d’arts, escola de pedagogies , etc.). Ja sigui de forma gratuïta en alguns casos (només per a gent de la Figuera), ja sigui amb preus significativament més barats en aquells que requereixen costos econòmics (siguin o no oberts a persones no sòcies). Funcionant així tal com una cooperativa de serveis educatius.

Les diferents modalitats d’associació al projecte són:

Famílies sòcies 

Ser família sòcia suposa que totes les persones d’una família formen part de La Figuera amb els mateixos drets i deures totes elles, tenint veu i un vot en l’assemblea.
Hi ha dues tipologies de famílies sòcies
– Família sòcia Usuària (aporta una quota econòmica mensual per família)
– Família sòcia Col·laboradora (les persones adultes aporten treball de col·laboració en el projecte)
( Entenem com a família totes les persones que conviuen juntes en una mateixa llar o aquelles persones que es fan càrrec directe de la cura de les xiquetes i xiquets que viuen en una mateixa llar. )

Persones sòcies 

Per ser persona sòcia cal ser major d’edat i suposa formar part de La Figuera , de forma individual, amb tots els drets i deures tenint veu i vot a l’assemblea.
Hi ha dues tipologies de persones sòcies:
– Persona sòcia Usuària (aporta una quota econòmica mensual)
– Família sòcia Col·laboradora (aporta treball de col·laboració en el projecte)

(Per donar-se d’alta, cal realitzar una única aportació inicial – 50€ / famílies, 30€ / persona – i aportar mensualment una quota o realitzar treballs de col·laboració en el projecte – 10€ o 4 hores mensuals / famílies, 6€ o 3 hores mensuals / persones -).

La Figuera  és un projecte de l’Associació Catxirulo Lab que es realitza dins l’espai de l’Associació Escuela Meme, ambdues registrades a la Generalitat Valenciana . Per tant totes les sòcies i socis de La Figuera ho seran de facto d’aquestes dues associacions.

Per aclarir dubtes o més informació posar-vos en contacte amb nosaltres